Lesprogramma

Alle lessen worden door het team zelf gemaakt. De kinderen hebben twee dagen in de week les. De (verschillende) groepen volgen hetzelfde programma. Hieronder staan de onderdelen beschreven. Van sommige onderdelen hebben we, ter illustratie, een filmpje geplaatst. Deze zijn te openen via de links <volgt>:


Lesdag 1

Leestafel - kinderen lezen kranten. Nadat kinderen zelfstandig hebben gelezen worden er artikelen in de klas besproken. 
Woordenschat - kinderen leren 10 nieuwe woorden per week. Deze komen ook aan bod in de tekst.
Tekst - elke week staat een nieuwe tekst met een nieuw thema centraal. Samen onderzoeken we kern van de tekst.
Boekenclub - kinderen adviseren elkaar boeken d.m.v. pakkende werkvormen.
Evaluatie - er wordt teruggeblikt op de dag. Wat heb je geleerd en wat wil je een volgende keer anders doen?

 

Lesdag 2
Veel punten komen overeen dag 1. Groot verschil is de ruimte voor het doen van onderzoek. - Het onderzoek sluit aan op het onderwerp van de tekst van lesdag 1. Naast het doen van onderzoek wordt er gewerkt aan het presenteren van informatie en het voeren van een debat op basis van steekhoudende argumenten.