Doelgroep

Doelgroep BSA Zaanstad 

 

Goede resultaten op het primair onderwijs, nieuwsgierig in de klas en daarbuiten en een positieve bijdrage leveren aan het pedagogisch klimaat, dat zijn eigenschappen van een echte BSA leerling. Wij begeleiden top-leerlingen met havo/vwo potentie. We hebben dat verdeeld in "onderpresteerders" en "high potentials". 

 

 

Onderpresteerder:
De leerling presteert structureel minder dan hij/zij, op grond van zijn capaciteiten zou kunnen, en belandt als gevolg daarvan, ten onrechte op het VMBO. Dient wel te voldoen aan onderstaande criteria.

High potential: De leerling presteert conform de verwachting, en stroomt ook zonder BSA uit naar  HAVO/VWO. Hoewel de leerling niet onder presteert zou hij toch baat hebben bij een uitbreiding van onderwijsleertijd omdat bijvoorbeeld thuis geen Nederlands wordt gesproken of hij/zij uit een taalarm milieu komt.

Resultaten
Voor beide groepen geldt:

 

- Cito rekenen laatste 3 toetsen (overwegend I en II scores) Mochten er IV of zelfs V scores bij zitten, komt deze leerling NIET in aanmerking.
- Cito begrijpend lezen laatste 3 toetsen (minimaal IV score, voorkeur vanaf III scores) 

Werkhouding (essentieel!!) 
- heeft brede interesse 
- is leergericht/betrokken 
- heeft doorzettingsvermogen 
- maakt huiswerk 
- kan samenwerken 

 

Motivatie ouders
- Ouders moeten gemotiveerd zijn om hun kind te ondersteunen, te stimuleren en te brengen en halen.

Gedrag 
- leerling levert een positieve bijdrage aan het pedagogisch klimaat
- leerling levert een positieve bijdrage aan het lesverloop, heeft een goede luisterhouding