Werkwijze BSA Zaanstad


Negentien basisscholen in Zaanstad werken samen aan een bijzonder project: de Brede School Academie (BSA). Het concept is overgenomen uit Utrecht, waar al jaren succesvol volgens dit concept wordt gewerkt. Daarnaast zijn ook andere gemeenten actief, zoals bijvoorbeeld Tiel en Winterswijk. 

 

'Lezen is fundamenteel voor het leven in onze cultuur.
Hoe goed je met teksten kunt omgaan,
bepaalt hoe goed je mee kunt in het sociaal-politieke
systeem of in een baan.'

Aidan Chambers

 

 

De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen uit groep 6,7 en 8 van de deelnemende scholen. Het gaat om kinderen die het denkniveau en de werkhouding hebben om naar havo of vwo te kunnen, maar die door een taalachterstand hier toch moeite mee zullen hebben. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen. 
De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week. 

Het is belangrijk dat de kinderen zelf erg gemotiveerd zijn. Het vraagt een flinke inspanning om twee keer per week extra lessen te volgen. Maar ze krijgen er ook wat voor terug. De BSA biedt onderwijs in kleine groepen met uitsluitend gemotiveerde kinderen en speciaal opgeleide leraren. Maar bovenal biedt de BSA een belangrijke uitbreiding van hun taalvaardigheid en dus betere kansen op havo of vwo. 

Voor meer informatie over de BSA kunt u klikken op een van de onderwerpen onder "Werkwijze".