Selectiecriteria

CHECKLIST selectiecriteria BSA Zaanstad 

Goede resultaten, nieuwsgierig en geen gedragsproblemen!!! We zoeken top-leerlingen met havo/vwo potentie! We hebben dat verdeeld in "onderpresteerders" en "high potentials". 

 

Onderpresteerder:
De leerling presteert structureel minder dan hij/zij, op grond van zijn capaciteiten zou kunnen, en belandt als gevolg daarvan, ten onrechte op het VMBO. Dient wel te voldoen aan onderstaande criteria! 

High potential:
De leerling presteert conform de verwachting, en stroomt ook zonder BSA uit naar  HAVO/VWO. Hoewel de leerling niet onder presteert zou hij toch baat hebben bij een uitbreiding van onderwijsleertijd omdat bijvoorbeeld thuis geen Nederlands wordt gesproken of hij/zij uit een taalarm milieu komt.

 

Resultaten
Voor beide groepen geldt:

- Cito rekenen laatste 3 toetsen (overwegend I en II scores) Mochten er IV of zelfs V scores bij zitten, komt deze leerling NIET in aanmerking.
- Cito begrijpend lezen laatste 3 toetsen (minimaal IV score, voorkeur vanaf III scores) 

Werkhouding (essentieel!!) 
- heeft brede interesse 
- is leergericht/betrokken 
- heeft doorzettingsvermogen 
- maakt huiswerk 
- kan samenwerken 

Motivatie ouders
- Ouders moeten gemotiveerd zijn om hun kind te ondersteunen, te stimuleren en te brengen en halen.

Gedrag 
- leerling levert een positieve bijdrage aan het pedagogisch klimaat
- leerling levert een positieve bijdrage aan het lesverloop, heeft een goede luisterhouding