BSA op je eigen school

Wilt u als gemeente ook een BSA voorziening starten of wilt u als VO ook een BSA voorziening? Neem dan contact met ons op!

 

In samenwerking met de taalspecialisten van Zaan Primair en Agora en de leesconsulenten van de Bieb op School, heeft de BSA een beleidsplan voor begrijpend lezen ontwikkeld. De kern daarvan is: "Begrijpend lezen is geen vak maar een vaardigheid!" Op verschillende scholen werken we momenteel samen om dat beleidsplan handen en voeten te geven. Hieronder kunt u van enkele scholen hun ervaringen lezen.

Heeft u interesse in een dergelijk traject? Neem dan direct contact met ons op! Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

 

 

OBS DE VOORZAAN - Zaandam

'Omdat de resultaten achterbleven, wilden wij het begrijpend lezen en woordenschat anders gaan aanpakken. We hebben gekozen voor Close Reading, vaak met zelf gezochte, afwisselende teksten en geïntegreerd met de W.O.-vakken. De Schoolbegeleidingsdienst heeft bij ons op school drie bijeenkomsten georganiseerd over Close Reading. We hebben de hulp van Maarten ingeroepen om een aantal zaken duidelijk te krijgen: hoe selecteer je goede teksten, welke woorden kies je voor de woordenschat, wat is belangrijk bij ‘tekstbehandeling’ en wat is ‘integraal lezen’ en hoe doe je dat. Hij heeft ons ook geholpen bij het opstellen van de PDCA-cyclus: wat is het doel, wat gaan we doen om dat doel te bereiken en hoe borgen we? We zitten nog midden in het overgangsproces, maar we zien dat de leerlingen intensiever en gemotiveerder met de teksten en het verwerken ervan bezig zijn.

Simone van Doorn, taalspecialist obs De Voorzaan.'

OBS HET EILAND - Zaandam

"Het Eiland koos voor een soortgelijke werkwijze als die van de BSA. Zo koppelen we begrijpend lezen aan onze IPC-thema’s. Als er bij de zaakvakken, techniek en kunstzinnige vorming wordt gewerkt rond het thema regenwoud, zoeken de leerkrachten teksten over dit onderwerp en selecteren ze daaruit woorden. We bieden de tekst modelend aan, er volgt een verwerking en een terugblik op de leerdoelen. Naast dit alles hebben wij ook meer aandacht voor leesplezier. Wij merken dat leerlingen gemotiveerder zijn dan voorheen, diverse kinderen zeiden ook al enthousiast dat ze begrijpend lezen nu veel leuker vinden. De aanpak zorgt inmiddels ook voor een verbetering van de leesresultaten. Maarten Catney gaf ons laatst een inspirerende workshop waarbij bleek dat we al veel stappen in de goede richting hebben gezet. Zijn verhaal gaf ons weer veel nieuwe ideeën waarmee wij aan de gang zijn gegaan."

Marieke Steen - Taalspecialist OBS Het Eiland

 
 

OBS DE JAGERSPLAS - Zaandam

"Wat heeft BSA bij ons op school gebracht? 

Maarten Catney heeft vanuit zijn expertise het team geïnformeerd over wat werkt bij begrijpend lezen. Hij heeft hierin de theorie verbonden met de praktijk. Het team was hierdoor enthousiast geraakt en we hadden een gezamenlijke focus: het verbeteren van de opbrengsten van begrijpend luisteren en lezen en het verzorgen van leuke, aansprekende lessen. Via bordsessies in het kader van LeerKRACHT zijn we hiermee aan het werk gegaan. Onze leerkrachten bieden nu diverse teksten aan die in duo's worden voorbereid. Ook hebben onze leerkrachten bij elkaar gekeken tijdens deze lessen en is daar feedback op gegeven. Dit alles heeft dit onderwerp weer op de kaart gezet. Echt een aanrader mede doordat het enthousiasme van Maarten zeer aanstekelijk werkt!"

Liane Verkooijen - Directeur obs De Jagersplas

OBS DE PIONIER - Wormerveer

"Op de Pionier zijn we bezig het aanbod op woordenschat te verdiepen en begrijpend lezen betekenisvoller te maken. We hadden dit doel al voor onszelf geformuleerd, maar liepen vast in de uitwerking hiervan. Maarten heeft ons de goede richting op geholpen door ons te adviseren over het in kaart brengen (analyse) van de al gezette stappen en de opbrengsten daarvan en het evalueren van de wijze waarop we woordenschat en begrijpend lezen onderwijzen. Het is fijn om van tijd tot tijd met Maarten te kunnen sparren over de stappen die gezet zijn, de doelen die we hebben en de uitwerking daarvan. De bijeenkomsten met Maarten geven ons positieve energie en inspiratie om meer uit onszelf en de kinderen te halen."

Manon Eijman - Taalspecialist obs De Pionier

 
 

RKBS PAUS JOANNES - Zaandam

"Op RKBS Paus Joannes wordt er gewerkt aan voorkennis, achtergrondkennis en woordenschat voor het lezen en begrijpen van teksten. Dit wordt gedaan door het organiseren van activiteiten in de taalklassen en in alle groepen binnen de school. Tijdens een studiedag is een verbeterplan aan het team gepresenteerd. Hierbij stonden modelen en het integreren van begrijpend lezen in de verschillende vakgebieden centraal. Maarten leerde het team in verschillende werkvormen, verschillende tekstonderdelen te modelen. Door de denkstrategieën hardop-denkend-voordoen aan te leren, geeft de leerkracht de tekst betekenis. Hierdoor zijn de leerlingen ook actief betrokken bij de tekst en leren de leerlingen de denkstrategieën en de tekst te doorgronden. We zien dat de leerlingen van de BSA zich goed ontwikkelen. De combinatie van de activiteiten op de Paus Joannes en de BSA dragen bij aan goede resultaten. " 

Ethlyne Hart - Bouwcoördinator RKBS Paus Joannes

ICBS DE WINDROOS- Zaandam

Tekst volgt binnenkort.
  
OBS DE MEANDER - Assendelft

Tekst volgt binnenkort.