Informatie voor deelnemende scholen

De volgende scholen nemen deel aan de BSA*:

Vanuit Agora Vanuit SioZ Vanuit Zaan Primair
Evenaar
Kleurenpracht
Paus Joannes
Piramide
Saenparel
Tamarinde
Toermalijn
Willibrord
Windroos
Horizon De Dijk West
De Gouw
De Pionier
De Spiegel
De Voorzaan
Herman Gorter
Het Palet
In `t Veld
Kogerveld

 

 *Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen ook andere Zaanse scholen van Agora of Zaan Primair leerlingen aanmelden voor de BSA.

Via dit onderdeel in het menu kunnen deelnemende scholen informatie vinden omtrent roosters, aanmeldprocedures, etc.
Maak hiervoor een keuze uit een van de menu-items onder "Scholen".