BSA Zaanstad | De Weer 79A | 1504 AK ZAANDAM | 075-6701243 | m.catney@bsa-zaanstad.nl

De Brede School Academie Zaanstad

 

In maart 2015 is er een uniek onderwijsconcept in de Zaanstreek gestart: de Brede School Academie!

De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen uit groep 6,7 en 8 van de deelnemende scholen. Het gaat om kinderen die het denkniveau en de werkhouding hebben om naar havo of vwo te kunnen, maar die door een taalachterstand of een taalarme omgeving hier toch moeite mee zullen hebben. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen!

Maarten Catney

Projectleider/directeur BSA Zaanstad
 

 ONZE NIEUWE BSA COURANT IS UIT!

         BSA Courant 04
Verschenen: mei 2019

        Download hier BSA Courant 04

Zie voor onze eerdere uitgaven: http://www.bsa-zaanstad.nl/nieuw/voor-kinderen/bsa-courant